Privacy statement 
LIV Wonen B.V.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 06-06-2018

Privacy statement

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door LIV Wonen B.V. (“Woonbelevingscentrum LIV”). In dit privacy statement geven wij aan welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij daarmee omgaan. Mocht je daarover vragen hebben, dan kun je gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina. 

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Woonbelevingscentrum LIV respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van deze website. Wij garanderen dat persoonlijke informatie, die je aan ons verschaft, zoals namen, e-mailadressen en telefoonnummers, vertrouwelijk wordt behandeld. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van LIV Wonen BV. Je dient je ervan bewust te zijn dat LIV Wonen B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Gebruik van
verzamelde gegevens

Het opslaan van gebruiksgegevens 
Wanneer je op onze website een contactformulier invult of een maak-afspraakformulier invult, vragen we je aan ons persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om jouw vraag te beantwoorden of een afspraak te faciliteren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van LIV Wonen B.V. of die van een derde partij, zodat wij je in het vervolg gericht kunnen benaderen. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden, dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen. 

Communicatie
Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens, die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. Mochten we in de toekomst e-mail nieuwsbrieven of andere commerciële boodschappen naar je willen versturen, dan zullen wij dit uiteraard alléén doen als je hier vooraf toestemming voor hebt gegeven. Je kunt jezelf voor de LIV-nieuwsbrief aanmelden via de daarvoor bestemde button op de website (onderin de website-footer).

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief of andere communicatie
Als je jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens. Onderaan iedere mailing vind je in ieder geval de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden. In dat geval zullen we je niet meer benaderen.

Verwerking van persoonsgegevens door LIV Wonen B.V.
Voor LIV Wonen B.V. is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. LIV Wonen B.V. respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die je eventueel (via de website, per e-mail of op andere manieren) aan LIV Wonen B.V. verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Europese Privacyverordening wordt behandeld.

Persoonsgegevens die je aan ons geeft
Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om jouw identiteit te achterhalen. Indien je jezelf registreert via onze website of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt, namelijk:
(1) Naam
(2) Emailadres
(3) Telefoonnummer
(4) Onderwerp van jouw afspraak

Deze persoonsgegevens worden door LIV Wonen B.V. verwerkt voor de volgende doeleinden:
- de afhandeling van je contactaanvraag om met je in contact te kunnen treden en een afspraak te maken;
- voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die per e-mail worden verzonden, indien je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven;
- voor het delen van je gegevens met de leverancier van het product waar je een vraag over hebt (hier geef je expliciet toestemming voor);
- voor het verbeteren van de website en dienstverlening van LIV Wonen B.V.;
- de doorgifte van de gegevens naar andere EER-landen ten behoeve van voornoemde doeleinden;
- voor het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van LIV Wonen B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen.

Vertrouwelijk
Onze medewerkers gaan zorgvuldig om met de gegevens die je ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag in voorkomende gevallen jouw gegevens verwerken.  

Doorgifte aan derden
Jouw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij de uitwisseling van gegevens noodzakelijk is om aan je vraag of getoonde interesse in een nieuwbouwwoning of product te voldoen (bijv. uitwisseling van gegevens met verkoopmakelaars). Omdat we zorgvuldig omgaan met je persoonsgegevens sluiten wij met externe partijen, die toegang hebben tot persoonsgegevens, een juridisch geldige verwerkersovereenkomst (een overeenkomst tussen de verantwoordelijke partij en verwerker, waarin wordt vastgelegd hoe de verwerker met de persoonsgegevens moet omgaan).

Interesse in product van leverancier
Wij hebben in onze showroom en op onze website tal van producten staan die je kunt kopen bij een van onze leveranciers (derden). Wanneer je gebruik maakt van het formulier 'Interesse in dit product', geef je ons toestemming om jouw gegevens te delen met de leverancier van het betreffende product. De leverancier neemt contact met je op om je vraag te beantwoorden.

Door ons ingeschakelde hulppersonen
Het komt voor dat wij een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bijv. een bepaalde statistische analyse of het verzorgen van een mailing). In die situaties zullen we steeds met die derden afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens. Het komt erop neer dat deze derde partijen jouw gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.  
  
Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen
Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht jouw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (zoals politie/justitie, fiscus, etc.). Wij zullen je gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan je te informeren over een dergelijke afgifte. 

IP-adres
In het kader van jouw bezoek aan onze website wordt onder andere het IP-adres van de door jou gebruikte computer geregistreerd. Aan de hand van het IP-adres kunnen eventueel de gebruikers van het online aanbod worden geïdentificeerd. De IP-adressen worden door LIV Wonen B.V. echter niet voor dit doeleinde gebruikt. 

Cookies

Voor het gebruik van cookies hebben wij een aparte Cookie Policy opgesteld. Bekijk ons Cookiestatement voor een volledig overzicht.

Beveiliging van onze website

Omdat wij veel waarde hechten aan de bescherming van jouw persoonsgegevens heeft onze website een https-beveiligingscertificaat. Dit certificaat toont aan dat wij jouw gegevens op een veilige, versleutelde, manier versturen naar onze servers/systemen en dat ze niet in handen van derden kunnen vallen.  

Http:// is onveilig en kwetsbaar voor spionageaanvallen die, wanneer belangrijke informatie zoals creditcardgegevens en aanmeldingsgegevens worden buitgemaakt, aanvallers toegang geven tot online accounts en gevoelige informatie. Door gegevens via de browser via HTTPS te verzenden, wordt dergelijke informatie gecodeerd en beveiligd.

Het bewijs dat onze website beschikt over een https-beveiligingscertificaat, kun je zien aan de browserbalk bovenaan de website. Zie menubalk.

Statistische analyse door Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), om ons online aanbod voortdurend te optimaliseren. Google verwerkt daarbij niet jouw volledige IP-adres, maar wel gegevens over hoe je deze website gebruikt. Deze informatie wordt gegenereerd door middel van cookies op jouw computer en vervolgens doorgestuurd naar computers van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Omdat jouw IP-adres in deze cookie wordt geanonimiseerd is dit geen persoonlijk identificeerbare informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten als LIV Wonen B.V. en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Verder zal Google deze data niet met derden delen voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Vragen en recht op inzage en correctie
Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door LIV Wonen B.V., of als je deze gegevens wilt inzien of wijzigen, neem dan contact op met LIV Wonen B.V. via het contactformulier van de website.  

Wijzigingen
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. LIV Wonen B.V. kan jouw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden, die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden jouw deelname te weigeren.  

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit Privacy Statement of ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:  

LIV Wonen B.V.
Verlengde Energieweg 50
6541 XX Nijmegen  
Tel: 085-070 77 00
E-mail: info@livwonen.nl